Vår Familiebarnehage

Vår Familiebarnehage

Vår familiebarnehage er en barnehage som er privateid med 5 fulle plasser for barn i alderen 0 til 6 år. Familiebarnehagen er offentlig godkjent.

 

Familiebarnehagen legger vekt på kultur/musikk, realfag språk og natur. Vi skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

 

Familiebarnehagen har egne vedtekter.

 

Vår Familiebarnehage er med i samordnet opptak med Røyken kommune. Se Her.

AYNO

Enhet enighet og trofasthet skaper styrke

Ayiti - Nòvèj

Haiti - Norge